Cenník

Cenník služieb:

Overenie jedného podpisu: 2,39 € + 20% DPH, spolu  2,87 €
  
Overenie jednej strany listiny: 1,33 € + 20% DPH, spolu  1,60 €
  
Overenie jednej strany listiny, ktorá má vzťah k cudzine: 2,66 € + 20% DPH, spolu  3,19 €
  
Výpis z Obch. registra - 1 strana:  
1,33 € + 0,70 € + 20% DPH, spolu  2,44 €
za každú ďaľšiu stranu výpisu + 1,33 € + 20% DPH = 1,60 €

Poplatky u notára sú stanovené  Vyhláškou Ministerstva spravodlivosti SR 31/1993 Z.z.. Základom odmeny je väčšinou cena predmetu notárskeho úkonu (napríklad kúpna cena pri kúpnej zmluve). Pri osvedčovaní a niektorých iných úkonoch sú stanovené ceny paušálne.

Príloha vyhlášky 31/1993 Z.z. vo formáte PDF:

Príloha vyhlášky 31/1993 Z.z.