Úvod

Vitajte na stránkach Notárskeho úradu JUDr. Denisy Adamkovičovej v Trenčíne.

V príjemných, plne klimatizovaných priestoroch poskytujeme notárske služby každý pracovný deň od 8.00 hod do 18.00 hod, bez obedňajšej prestávky, poskytujeme tiež notárske služby na požiadanie klienta aj cez víkend a po úradných hodinách.

Nájdete nás v mestskej časti Za mostami v Trenčíne,  na križovatke Bratislavskej a Brnianskej ulice, bezprostredne blízko pri vjazde a výjazde na diaľnicu D1, prístup jednoduchý z hlavnej cesty.

K Notárskemu úradu je k dispozícii priestranné  a bezplatné parkovisko priamo pred Notárskym úradom.


POZOR! Elektronické konanie na kataster a na obchodný register!

  1. Pri spísaní zmlúv a dohôd (darovacia, kúpna zmluva,iné...)  formou notárskej zápisnice a ich podaním na kataster nehnuteľností  elektronicky prostredníctvom notára so zaručeným elektronickým podpisom sa správny poplatok zníži o 50 % a pri vyhotovení oznámenia o zamýšľanom návrhu zníženie o ďalších 15,- EUR- , čiže namiesto 66,- EUR zaplatíte 18,- EUR ! A kataster musí rozhodnúť v kratšej lehote v tomto konaní, t.j. už do 20 dní.
  2. Podobne platí, že v prípade, ak Vám vyhotovíme návrhy na zápis na Obchodný register a návrh podá elektronicky  so zaručeným elektronickým podpisom, správny poplatok je nižší o 50 % ! Teda:
  • za prvozápis spoločnosti s ručením obmedzeným zaplatíte správny poplatok súdu 165,50 EUR  - namiesto 331,50 EUR
  • za prvozápis akciovej spoločnosti zaplatíte správny poplatok súdu 331,50 EUR  - namiesto 663,50 EUR
  • za zápis zmien v spoločnosti zaplatíte správny poplatok súdu 33,00 EUR  - namiesto 66,00 EUR.

Informujte sa kedykoľvek o tejto službe osobne na našom notárskom úrade alebo telefonicky: kontakt